Διδάσκει:

Τούρκικα

Βιογραφικό:

Πτυχίο Ιονίου πανεπιστημίου, πτυχίου Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. 20έτη διδασκαλία σε αει, διδασκαλια σε κεντρα ξένων γλωσσων, κατ’οίκον διδασκαλία

Περιοχές εξυπηρετεί:

Θεσσαλονικη, Ιωάννινα

Πώς να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή:

Μεσω e-mail στο e-mail :kleopatrapapoutsi1@gmail.com